Tallinna Ülikool

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste akadeemiline suund ühendab isikuteenindusega seotud erialasid.

Tallinna Ülikool Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste akadeemiline suund ühendab isikuteenindusega seotud erialasid – kehakultuur ja rekreatsioon – ning on pühendunud liikumise, sooritusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni, tervisekäitumise ja sporditeaduste alastele uuringutele ja õpetamisele.

Akadeemiline suund on partneriks haridusuuenduse, avatud ühiskonna ja valitsemise ning digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale eesmärgiga integreerida liikumine ja tervise edendamine nii indiviidi, kogukondade, riigivalitsemise kui ka rahvastiku tervisega seotud tegevustesse.

SEOS KLASTRIGA
Arendada oma ja teiste kompetentse liikumise ja tervise valdkonnas. Pakume laboratoorset keskkonda innovaatiliste lahenduste leidmisel, arendamisel, testimisel ja tagasisidestamisel. Vahendame klastri liikmetele oma rahvusvahelisi koostöövõrgustike võimalusi.

Kontakt:
TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut
Räägu 49, Tallinn, 11311
Tel: (372) 6391758
E-post: tsi@tlu.ee
www.tlu.ee/lti