Klastrist

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on ühendus, mis koondab erinevaid valdkondlikke asutusi, organisatsioone, ettevõtteid, et välja töötada uusi innovaatilisi lahendusi liikumistervise valdkonnas.

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST:

  • on valdkonnaülene organisatsioon, mis hõlmab partnereid, kes on otseselt või kaudselt seotud inimese elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise.
  • koondab partnereid ja tegutseb järgmistes valdkondades: meditsiiniteenused, biotehnoloogia, e-tervis ja valdkonna infotehnoloogia ja kommunikatsioon. Tervikliku väärtusahela toimimiseks on kaasatud tugivaldkonnad – tugiteenuste, seadmete ja/või tarvikute pakkujad, haridus-, teadus- ja arendusasutused, TAKid ja kompetentsikeskused, kohalikud omavalitused ja riigiasutused ning valdkonna kõik erialaliidud ja katusorganisatsioonid.

Facebook