Kättejõu normväärtused

Kirjeldatud normväärtused on kehtivad spetsiaalsel dünamomeetril teostatud mõõtmise korral, kus dünamomeetriga mõõdetakse käelaba ja küünarvarre lihaste maksimaalset jõudu sõrmede
kokkupigistamisel. Käte jõu mõõtmine on osa spordimeditsiinilisest terviseuuringust, kus selle abil hinnatakse noor- või harrastussportlase kehalist seisundit ja arengut.