Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon MTÜ

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon MTÜ (ESMF) on 1999. aastal asutatud spordimeditsiini valdkonnas tegutsevate arstide vabatahtlik ühendus.

Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon MTÜ (ESMF) on 1999. aastal asutatud spordimeditsiini valdkonnas tegutsevate arstide vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikkuse huvides spordimeditsiini kui meditsiinivaldkonna, sellealase täienduskoolituse ja teadustöö arendamisega. Föderatsiooni tegevliikmeteks võivad olla kõik arstid ja arst-residendid, kelle töö on seotud spordimeditsiini teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega.

SEOS KLASTRIGA
ESMF roll Liikumistervise innovatsiooni klastris on meditsiinilise teenindamise taseme tõstmine, sisendi andmine spordivigastuste ennetamisse, ravisse ja taastumisse ning võrgustikku laiendamisse. Teisalt antakse klastriga üheskoos panus teiste seotud meditsiinialade koostöö ja teadusarendustöö arendamiseks, sh esmatasandi meditsiiniekspertide teadlikkuse tõstmine spordimeditsiini valdkonnas. ESMF on valmis panustama klastrisse oma ekspertide aega eriala täiendamiseks ja valdkonna taseme üldiseks tõusuks. Üheskoos on eesmärk tuua rahvusvahelisi eksperte Eestisse ja soodustada valdkonna Eesti ekspertide tuntust rahvusvaheliselt, mille oodatav tulemus on tõusnud patsientide sisseränne.

Kontakt:
Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon MTÜ
Tartu, Puusepa 1a
Tel: +372 731 9229
rein.kuik@kliinikum.ee
www.spordimeditsiin.ee