Eesti Perearstide Selts

MTÜ Eesti Perearstide Seltsi eesmärgiks on peremeditsiini kui tervishoiuteenuse arendamine ning oma liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine.

MTÜ Eesti Perearstide Seltsi eesmärgiks on peremeditsiini kui tervishoiuteenuse arendamine ning oma liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine.

SEOS KLASTRIGA
Eesti Perearstide Seltsi roll Liikumistervise innovatsiooni klastris on esmatasandi meditsiinilise teenindamise taseme tõstmine ja tihendamine liikumistervise valdkondadega (vigastuste ennetamine, ravi ja taastumine), sisendi andmine erialaekspertide töösse. Teisalt antakse klastriga üheskoos panus teiste meditsiiniga seotud teenuste, infotehnoloogia ja e-tervise teenuste arenguks. Üheskoos on eesmärk tuua rahvusvahelisi eksperte Eestisse ja soodustada valdkonna ekspertide tuntust rahvusvaheliselt ja motiveerida Eesti arste jääma Eestisse.

Kontakt:
MTÜ Eesti Perearstide Selts
Tartu, Puusepa 1a
Tel: +372 5382 3853
info@perearstiselts.ee
http://www.perearstiselts.ee/