Ühendus Sport Kõigile

Ühendus Sport Kõigile propageerib tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist.

Ühendus Sport Kõigile propageerib tervisesporti, liikumisharrastust ja looduses liikumist, viib läbi üleriigilist kampaaniat „Terve Eesti Eest“, viib läbi üleriigilist Spordinädalat, korraldab kehalise aktiivsuse uuringuid ja liikumisharrastuse koolitusi, annab välja metoodilisi materjale ning ajakirja „Liikumine ja sport“, korraldab konverentse ning seminare, koostab iga-aastast rahvaspordiürituste kalendrit ning haldab liikumisharrastuse portaali liigume.ee Ühendusse Sport Kõigile kuulub 52 tervisespordi ja liikumisharrastusega tegelevat spordiklubi ja –ühendust. Ühenduse kompetentsi kuulub liikumisharrastuse ja tervisespordialase tegevuse initsieerimine ja üldkoordineerimine Eestis.

SEOS KLASTRIGA
Ühenduse Sport Kõigile tegevuse põhieesmärk on suunatud kehaliselt mitteaktiivsete inimeste kaasamisele korrapärasesse liikumisharrastusse.

Kontakt:
Ühendus Sport Kõigile
Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312
Tel: (372) 51 19 152
Fax: (372) 6 031 501
E-post: peeter@eok.ee
www.sportkoigile.ee