Teenusmajanduse Koda MTÜ

Teenusmajanduse Koda MTÜ on vabatahtlik teenusmajanduse-, sh. disaini-, tehnoloogia-, konsultatsiooni-, õigus- ja loomevaldkondade ettevõtteid ühendav organisatsioon.

Teenusmajanduse Koda MTÜ on vabatahtlik teenusmajanduse-, sh. disaini-, tehnoloogia-, konsultatsiooni-, õigus- ja loomevaldkondade ettevõtteid ühendav organisatsioon, kes tegutseb selle nimel, et Eesti ärimaastik areneks ettevõtlust soodustavaks, innovatsiooni väärtustavaks ning tulevikulahendusi juba täna kasutavaks keskkonnaks.

SEOS KLASTRIGA

Teenusmajanduse Koda aitab kaasa Liikumistervise Innovatsiooni klastri strateegias seatud eesmärkide täitmisel, aitab kaasa tegevuskavas planeeritud tegevuste elluviimisel ning panustab klastri igakülgsesse arendamisse.

Kontakt:

MTÜ Teenusmajanduse Koda
Rävala 8, Tallinn 10143
E-post: info@teenusmajandus.ee
http://teenusmajandus.ee/