Tartu Ülikooli Kliinikum

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi põhitegevusvaldkonnad on õppe-, ravi- ja teadustöö.

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi põhitegevusvaldkonnad on õppe-, ravi- ja teadustöö. Kliinikum on ainus raviasutus Eestis, kus viiakse läbi arstide diplomieelset õppetööd. Ülikoolihaiglana on kliinikumil kandev roll arstide diplomijärgse õppetöö läbiviimisel ja eesti meditsiiniteaduse arendamisel. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum osutab ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi kõikidel meditsiini erialadel (va peremeditsiin), mitmetel kitsamatel erialadel on kliinikum ainus kõrgema etapi eriarstiabi osutav raviasutus Eesti Vabariigis.

SEOS KLASTRIGA
Tartu Ülikooli Kliinikumi eesmärk on läbi laiapõhjalise koostöö arendada spordimeditsiini valdkonda kui ühtset tervikut. Läbi Kliinikumi klastris osalemise ja tõhusa koostöö teiste partneritega tagada spordimeditsiini valdkonda tõhusam toimimine, suurem väärtustamine ning nõudluse kasv spordimeditsiini teenuste järgi.

Kontakt:
Tartu Ülikooli Kliinikum
L. Puusepa 1a, Tartu 50406
Tel: (372) 731 9401
E-post: kliinikum@kliinikum.ee
www.kliinikum.ee