Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut on kujunenud arvestatavaks liikumis- ja sporditeaduste keskuseks nii Eestis kui ka Euroopas.

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut on kujunenud arvestatavaks liikumis- ja sporditeaduste keskuseks nii Eestis kui ka Euroopas, pakkudes teaduspõhist haridust kolmel kõrgharidusastmel.  Meie juures saavad kvaliteetse ettevalmistuse nii treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad kui ka füsioterapeudid. Lisaks mitmetele Eesti sisestele koostööpartneritele nagu Eesti Olümpiakomitee, Eesti Kaitseliit, Eesti kehalise kasvatuse liit, omame tihedaid koostöösidemeid ka mitmete ülikoolidega erinevates liikumistervisega seotud valdkondades. Samuti oleme võtnud vastutava rolli eestlaste liikumisaktiivsuse parandamisel.

SEOS KLASTRIGA
Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut panustab kõrgetasemeliste teadus- ja rakendusuuringutega liikumisaktiivsuse ja spordi edendamisse ja parendamisse koostöös klastri partneritega.

Kontakt:
Jarek Mäestu
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond
E-post: Jarek.Maestu@ut.ee
www.ut.ee
Skype: jarekmaestu
Telefon: +372 5647 7236