Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on Eesti suurima omavalitsusüksuse Tallinna linna asutus.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on Eesti suurima omavalitsusüksuse Tallinna linna asutus, kelle põhitegevusteks on linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja korraldamine; sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine; uurimuste läbiviimine linna sporditegevuse ja noorsootöö korraldamiseks, linna valdkondliku statistika koondamine ja analüüsimine ning teabe levitamine; linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse ning teiste linna asutuste valdkondlike arengusuundade kujundamine.

SEOS KLASTRIGA

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet panustab klastri võrgustiku arendamisega nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt, kuivõrd omatakse tihedaid suhteid lähiriikide linnadega, spordi- ja noorsootööd koordineerijatega. Ameti abil saab tutvustada klastri partnerite terviseliikumisega seotud teenuseid ja tooteid ja tihendada koostööd Eesti ning lähilinnade kohalike omavalitsustega.

 

Kontakt:
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Tallinn, Vabaduse väljak 10b
+372 640 4585
E-post: sportnoorsoo@tallinnlv.ee
www.tallinn.ee/sport