SA Tallinna Koolitervishoid

SA Tallinna Koolitervishoid pakub koolitervishoiuteenust Tallinna linna territooriumil asuvatele koolidele.

Oleme jätkusuutlik ja arenev organisatsioon, et koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja teiste spetsialistidega leida õpilaste tervisevajadustele sobiv lahendus ning seeläbi mõjutada positiivse tervise arengut.

SA Tallinna Koolitervishoid on SportEST klastri koostööpartner.

Kontakt:
SA Tallinna Koolitervishoid
Tatari 14, 10116 Tallinn
Tel: (+372) 6414 222
E-post: kadi.lepp@kth.ee
http://www.kth.ee/