Netiarst OÜ

Netiarst OÜ on Eestis esimene telemeditsiini teenust pakkuv ettevõte, millega on liitunud mitmed erinevad tervishoiuteenuse pakkujad.

Netiarst OÜ on Eestis esimene telemeditsiini teenust pakkuv ettevõte, millega on liitunud mitmed erinevad tervishoiuteenuse pakkujad. Nõustamist pakuvad litsentseeritud arstid ning konsultandid, kes töötavad oma eriala igapäevaselt ning pakuvad lisaks tavapärasele kabinetikonsultatsioonile ka mugavat telemeditsiini vormis nõustamist. Telemeditsiin on uuendusmeelne ning kogu maailmas järjest populaarsust koguv tervishoiuteenuse vahendamise vorm. Tavapärastest nö. kabinetikonsultatsioonist erineb telemeditsiin ainult selle poolest, et arst ning patsient ei asu mitte füüsiliselt ühes ruumis, vaid nõustamine viiakse läbi kas videokonsultatsiooni või telefoni teel. Netiarst.ee vahendusel pakutav telemeditsiini teenus on saanud ka Terviseamet heakskiidu. Kõik võimalik delikaatsed terviseinfo jääb rangelt ainult arsti või konsultandi ning patsiendi vahele. Netiarst.ee pakub telemeditsiini kanalit samas ei ole Netiarst OÜ ise tervishoiuteenuse pakkuja, tervishoiuteenust pakuvad tervishoiuteenuse tegevusloa omanikud.

SEOS KLASTRIGA
Koostöö arendamine erinevate klastri liikmetega, eesmärgiks on inimeste teadvuse tõstmine telemeditsiinist kui uudsest ning mugavast tervishoiuteenuse vormist.

Kontakt: 
Netiarst OÜ
Pärnu mnt 139c, Tallinn
Telefon: +372 602 7793
E-post: info@netiarst.ee
http://www.netiarst.ee/