Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA põhitegevuseks on ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning sellega seonduvate teiste tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA põhitegevuseks on ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning sellega seonduvate teiste tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine ning osalemine tervishoiualastes uuringutes. Põhitegevuste raames osutatakse haigusi ennetavaid ja tervist säilitavaid teenuseid, täiustatakse ja aprobeeritakse uusi diagnostika- ja ravivõtteid ning korraldatakse  ja osaletakse tervishoiualastes uuringutes jpm.

SEOS KLASTRIGA
SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse eesmärk on osaleda spetsiifiliste sporditraumade ennetuskavade ühises väljatöötamises, hilisemas ennetuskavade teavitamises patsientidele ja taastusravi valdkonna arendamises. HNRK-l on kompetents ja soov panustada klastri taastusravi ja füsioteraapia kaudu valdkonna ja spetsialistide arendamisse Eestis.

Kontaktid:
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA
Sadama 16, 90502 Haapsalu
Tel: (372) 472 5400
Faks: (372) 472 5401
E-post: info@hnrk.ee
www.hnrk.ee