Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts MTÜ

Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts MTÜ tegevuse eesmärgiks on endoskoopilise liigeskirurgia arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise arendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.

Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts MTÜ tegevuse eesmärgiks on endoskoopilise liigeskirurgia arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise arendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.

SEOS KLASTRIGA
Oleme  klastri partnerid, et koos omaala spetsialistidega arendada antud valdkonda, korraldada erialaseid koosolekuid, seminare, konverentse, kongresse.

Kontakt:
Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts
Pärnu mnt. 67A
Tallinn 10134
http://artroskoopia.ee/
info@artroskoopia.ee