AS Medisoft

AS Medisoft on vabariigi suurim meditsiini- ja sotsiaalkindlustustarkvara tootev firma.

AS Medisoft on vabariigi suurim meditsiini- ja sotsiaalkindlustustarkvara tootev firma ja omab 24-aastast kogemust meditsiinivaldkonna infosüsteemide projekteerimise ja  realiseerimise osas (nt sotsiaalkindlustustarkvara SKAIS, haigla infosüsteem LIISA, perearstidele ja eriarstidele mõeldud programm PEREARST2 jne). Tarkvarafirmana on meil suured kogemused mahukate infosüsteemide ja registrite arendamisel, juurutamisel, tarkvara uuendamisel, hooldusel ja toel ning kasutajate koolitamisel (nt muuseumide infosüsteem MuIS, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse infosüsteem AIS jne). Arendame tarkvara ka teistele suurtele infosüsteemidele ja registritele. Kõiki Medisofti teenuseid osutatakse ISO 9001 kvaliteedistandardile vastavalt.

SEOS KLASTRIGA
Medisofti eesmärk on läbi viia terviseinfosüsteemi, erinevate meditsiinitarkvarade ja erapatsientidele portaalide kaardistamine, arendus ja integreerimised meditsiiniteenuste osutamiseks. Klastri partnerite koostöö tulemusena on arendatud kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem tarkvaralahendus, millest saavad kasu nii patsiendid kui meditsiinitöötajad.

Kontakt:
AS Medisoft
Räägu 35a, Tallinn 13417
Tel: (372) 659 5760
E-post: medisoft@medisoft.ee
http://www.medisoft.ee/