Liikumistervise innovatsiooni klaster

Liikumistervise innovatsiooni klaster

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on Eesti Spordimeditsiini klastri jätkuklaster laiendatud koosseisu, strateegiliste eesmärkide ja tegevustega.

Klaster ühendab liikmeid (konsortsiumipõhised ehk klastrisisesed) ja välised koostööpartnerid, kes pakuvad tooteid ja teenuseid ja/või viivad läbi tegevusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise ja sellega seotud valdkondade (tervishoid, sh biotehnoloogia meditsiinis, IKT ja e-tervis, sport, turism jm) innovaatilise tegevuse soodustamise ja arendamise.

Liikumistervise innovatsiooni klastri eelkäija Eesti Spordimeditsiini klaster koondnimetusega SportEST loodi 2012 aastal ja koondab enamuse olulisemates Eesti spordimeditsiini ja tugi- ning lisa teenuseid pakkuvad asutustest. SportESTi loomise idee ja vajadus said alguse teadmisest, et Eestis on olemas igakülgsed võimalused, et pakkuda sportlastele heal tasemel laia valikut spordimeditsiini ja liikumistervisega seotud teenuseid koos kvaliteetsete ning mitmekülgsete treenimis- ja sportimisvõimalustega ning mida toetab ja võimalusi aitab realiseerida lisa- ja tugiteenuste võrgustik. Projekti oluliseks ajendiks oli ka riiklike spordivaldkonna arendamisega tegelevate organisatsioonide soov suurendada Eesti sportlaste võimekust jõuda rahvusvahelistel suurvõistlustel medalikohtadele, mille osas spordimeditsiini teenustel (eelkõige ennetavate tegevuste kontekstis) on äärmiselt oluline roll. Samuti on eesmärk arendada valdkonda kui tervikut, suurendada vigastusi ennetavate tegevuste mahtu ning otsida võimalusi valdkonna teenuste pakkumiseks väljaspool Eestit. 

Liikumistervise innovatsiooni klastril on 41 partnerit

Klastri stateegiaga on võimalik tutvuda siin.

Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on kaasrahastatud klastrite meetme raames EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.11.2015-31.10.2018. Projekti kogumaksumus on 1 192 000 eurot, millest toetus moodustab 596 000 eurot.

EAS-i klastrite programmiga saab tutvuda siin

Dr Mihkel Mardna
Spordimeditsiini SA
Klastri juhtpartneri esindaja 

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |