Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST sai ESCA pronksmärgise

Maikuus alguse saanud European Secretariat for Cluster Analysis ehk ESCA klastrite võrdlusuuringute (benchmarking reports) eesmärk oli tuvastada klastri hetkeseis ja potentsiaal ning koostada võrdlusuuringu raport ning selle põhjal arendusettepanekuid klastri edasiseks arendamiseks.

Võrdusuuringu läbinutele väljastati ESCA pronksmärgis. See tähendab, et märgis anti klastrite organisatsioonidele, kes on osalenud klastrite võrdlusuuringu läbiviimisel vastavalt ESCA poolt välja arendatud metoodikale ning kelle kohta saab seega öelda, et klastrile on klastri organisatsiooni arendamine/haldamine oluline ning klastril on soov klastri juhtimistegevusi parandada.

Pronkstaseme võrdlusanalüüs koostati 36 indikaatori põhjal hõlmates klastri struktuuri, juhtimist, finantseerimist, töötajate poolt pakutavaid teenuseid, sisemist suhtlust ning edulugusid ja tuntust (metoodika indikaatorid on välja toodud http://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters).

SportEST Benchmarking Certificate