Workshop – Experimental Interaction Design – designing wearables for health and wellbeing

Tallinna Ülikool

Workshop – Experimental Interaction Design – workshop eesmärgiga luua motoorika biotagasiside saamiseks erinevate kaasaskantavate vahendite prototüüpe

Oodatav tulemus on, et kahenädalase intensiivse töö käigus on välja arendatud kõrge kasutuspotsentsiaaliga seadmete prototüüpe, mis on loodud koguma ja analüüsima erinevat tüüpi motoorika biotagasiside andmeid. Prototüüpe kasutatakse edasises teadustöös ja erinevates valdkonna arendusprojektides. Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi ja Digitehnoloogiate instituudi magistrandid ja doktorandid töötavad workshopi jooksul koostöös teadurite, tootmisdisaini ekspertidega ja laboritehnikutega.