Videokonsultatsioonide platvorm videokit.eu

Videokonsultatsioonide platvorm videokit.eu on klastri SportEST ühisarenduse toode, kus on loodud eeldused, et partner/klient saaks kiirelt ülesse seatava (soovi korral iseseivalt) ja kogu portsessi hõlmava tarkvarapaketi videokonsultatsioonide pakkumiseks.