SportEST klaster sai rahastuse 2015-2018

EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilovi sõnul on selle perioodi programm suunatud ettevõtete turundus- ja arendustegevustele nutika spetsialiseerumise kasvualades. „Klastritesse koondumine võimaldab viia läbi ühiseid arendusprojekte, millest kõik osalevad ettevõtted saavad kasu. Näiteks saab koolitada töötajaid, arendada uusi tehnoloogilisi lahendusi, turundada ühiselt üksteist täiendavaid tooteid ja teenuseid või täita suuremahulisi tellimusi ühiste jõududega. Selle tulemusena peab kasvama ettevõtete müügitulu ja lisandväärtus ning turule jõudma uued tooted ja teenused,“ selgitas Danilov.

Juuni alguses avatud esimesse klastrite vooru laekus kokku kolmteist taotlust, millest paremusjärjestuse alusel said rahastuse kümme projekti: Connected Health; Targa linna klaster (Smart City); Eesti IKT klaster; Liikumistervise innovatsiooni klaster; Digitaalehituse klaster; Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster; Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster; Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri (KEN klastri) arendamine; ESTRONICS ning Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster.

Ühe projekti toetus on maksimaalselt 600 000 eurot. Klastrite programmi eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest esimese taotlusvooru eelarve oli 5 miljonit eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Vaata rahastust saanud klastrite nimekirja ja kontakte siit.