Spordimeditsiiniline Enesekontrolli Test – SET

Ilmselt on kõik aktiivsete eluviisidega inimesed märganud uudiseid äkksurmajuhtudest spordis ning sportimisega kaasnevatest terviseprobleemidest. Siinkohal tuleb küsida, kas teadlikkus sellel teemal on piisav ja kas võimalike ohtudega arvestatakse? See kõik juhtub ju kellegi teisega ja kusagil eemal… 

SportEST partner Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliinik on koostanud Spordimeditsiinilise Enesekontrolli Testi (SET), mis o
n suunatud terviseprobleemide ennetamisele spordiga tegelemisel. SET-i küsimustik hõlmab iga inimese tervislikku seisundit, tema eluviise ja pärilikkust antud hetkel. Küsimustiku täitmiseks kulub mõni minut ning järgnevalt saab täitja  tulemustest lähtuvalt esmase hinnangu oma tervislikule seisundile ja võimalikele ohuteguritele.

SET-i eesmärgiks on võimalike riskitegurite väljaselgitamine ja treeningute ohutuse ja turvalisuse tagamine. Tervisekontrolli tähtsuse rõhutamine ja preventiivne tegevus tervise väärtustamisel on aktuaalne sportimise kõigil tasanditel. Antud testi koostamisel on tuginetud ROK-i, Rahvusvaheline Spordimeditsiini Föderatsiooni ja mitmete teiste meditsiiniliste ühenduste vastavatele soovitustele ning on lähtutud ka erinevatest spordimeditsiinilistest küsimustikest.

SET-i kokkuvõte ja kõik järgnevad juhised on personaalsed ja soovituslikud ning nende järgimine on vabatahtlik. Kindlasti ei asenda antud test vahetut arstlikku konsultatsiooni ega terviseuuringut ning ei anna garantiid riskifaktorite puudumise kohta.

Loodetavasti leiab testi täitja esmased juhised tervise väärtustamiseks ja saab mõtteainet organismi mõjutavate erinevate faktorite koosmõjust füüsilisel treeningul. Mõnede treenijate usk, et palju on hea ning rohkem veel parem, ei pruugi olla õigetel alustel. Seni kuni ei ole tekkinud sportimisel tagasilööke, ei arvestata sageli tervisekontrolli tähtsusega. Paraku on võimalus, et  tervis ei pea vastu ning siis hakkab toimuma looduslik valik.

Vältigem ülekoormust ja terviseprobleeme!