Mineraalainete taseme rakendusuuring kestvusalade sportlastel

Perioodil oktoober 2017 kuni oktoober 2018 viidi klastri poolt läbi rakendusuuring „Mineraalainete tase kastvusalade sportlastel“.

Rakendusuuringu eesmärk:

  • välja selgitada, kas esineb ja milline on seos kestvusalade sportlaste füüsilise koormuse, sooritusvõime ja mineraalainete sisalduse vahel verenäitajates.
  • võrrelda mineraalainete määramist erinevatest proovimaterjalidest (rakusiseselt erütrotsüütidest ja rakuvälisest keskkonnast seerumist) ja aru saada, kas mineraalainete määramine erütrotsüütidest induktiivsidestatud plasma massispektromeetria meetodil (IPMS) on rakusiseste mineraalainete sisalduse suhtes tundlikum metoodika kui igapäevaselt meditsiinilaborites kasutatavad seerumipõhised analüüsid? Kas võiks meetodit edaspidi mineraalainete defitsiidi või liia tuvastamiseks kasutada?
  • analüüside tulemuste alusel nõustada iga sportlast individuaalselt hetkel olulisemate mikroelementide vajaduse osas, aidata kaasa nende koormustaluvuse parandamisele, mineraalainete puuduse korral soovitada lisatarvitamist, jm.
  • uuringuperioodi lõpuks oleks mineraalainete tulemused sportlastel referentsväärtuste piires.
    Rakendusuuringu raames hinnati tippsportlaste vereanalüüsides mineraalainete sisaldust (valik makrobioelemente ja mikrobioelemente) nii rakusiseselt (määratud erütrotsüütides) kui ka rakuvälises keskkonnas (määrati seerumis) ühe aasta vältel.

 

Tippsportlaste korral on selline uuring näidustatud põhjusel, et tugev füüsiline koormus põhjustab organismis biofunktsioonide tagamiseks suurenenud vajaduse mitmete bioelementide osas. Sportlased kuuluvad makro- ja mikrobioelementide defitsiidi tekke suhtes riskigruppi.

Kokkuvõte uuringust eesti keeles pdf failina.