Vaimsete oskuste arendamise monitoorimise juhend

Antud juhendi koostamise aluseks on järjepidev koostöö Audentese Spordigümnaasiumi õppursportlastega aastatel 2016-2018. Süsteemse koostöö kontakttunnid hõlmasid koostööd õppursportlastega grupikohtumistel (344), treeningutel (140) ja individuaalselt (215) kui ka koostööd  teiste spetsialistidega (sh treenerid, õpetajad, kooli tugitöötajad, koolipsühholoog, teised spordipsühholoogid).

Juhendi eesmärkideks on:

  • Anda ülevaade vaimsete oskuste arendamise eesmärkidest ning põhimõtetest.
  • Tõsta teadlikkust vaimsetest oskustest ning viisidest, kuidas neid arendada ning arengut monitoorida.
  • Anda ülevaade võimalikest tulemitest ning kasuteguritest vaimsete oskuste süsteemse arendamise ning arengu monitoorimisel .
  • Tõsta teadlikkust treenerite seas, kuidas vaimsete oskuste arendamist ning monitoorimist soodustada.

Juhendmaterjal eesti keeles pdf failina.