Tippsportlaste perioodilise tervisekontrolli tegevusjuhis

Tegevusjuhend käsitleb Eestis spordimeditsiini keskustes läbiviidavaid terviseuuringuid, mille sihtrühmaks on Team Estonia koosseisu kuuluvad tippsportlased. Tegevusjuhendi koostamisel on arvestatud rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduspõhisust ja Eesti spordiarstide parimaid praktilisi kogemusi. Tegevusjuhend on töövahendiks tippsportlaste terviseuuringuid läbiviivatele spordiarstidele ning infomaterjaliks sportlastele ja sportlastega seotud personalile.

Toetav juhendmaterjal õpetajale õpilaste kehaliste võimete mõõtmiseks ja tagasiside andmiseks on klastri poolt koostatud eesmärgiga luua metodoloogia, mis võimaldab ühtlustada laste ja noorte motoorika testimist, mis loob parema võimaluse hinnata ja võrrelda füüsilist võimekust erinevas vanuses lastel ja noortel.

Juhendmaterjal eesti keeles pdf failina.