Juhendmaterjal õpetajale õpilaste kehaliste võimete hindamiseks

Toetav juhendmaterjal õpetajale õpilaste kehaliste võimete mõõtmiseks ja tagasiside andmiseks on klastri poolt koostatud eesmärgiga luua metodoloogia, mis võimaldab ühtlustada laste ja noorte motoorika testimist, mis loob parema võimaluse hinnata ja võrrelda füüsilist võimekust erinevas vanuses lastel ja noortel.

Juhendmaterjal eesti keeles pdf failina.