Seljaajukahjustus. Kuidas edasi?

Värskelt seljaajukahjustuse saanud inimeste ja nende lähedaste vajadus õpetliku materjali järele on juba aastaid olnud suur. Siiani on seljaajukahjustuse inimesed saanud vajalikku infot otse meditsiinitöötajatelt või võõrkeelsetelt internetilehekülgedelt, erialastest raamatutest või teadusartiklitest. Kirjeldatud allikad on sageli patsiendi jaoks liialt keerulised, sisaldavad terminoloogiat ja selgitusi, mis on sageli mõistetav vaid tervishoiualast väljaõpet saanutele. Vaatamata sellele, et hea ennetustöö tulemusena on viimastel aastatel üha vähem inimesi, kes on pidanud kokku puutuma nõnda suure elumuutusega nagu seljaajutrauma, on neid siiski jätkuvalt liiga palju. Pärast traumat on vajalik mõista, milliseid muutuseid seljaajukahjustus toob ning kuidas nendega parimal võimalikul moel toime tulla.

Juhendmaterjal eesti keeles pdf failina.

Juhendmaterjal vene keeles pdf failina.