Mis on füsioteraapia? Kes on füsioterapeut?

FÜSIOTERAAPIA on kehalistel harjutustel, manuaalsetel võtetel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi, ultraheli-, magnet-, laser- ning elektriravi) baseeruv taastusravi osa, mille eesmärgiks on võimalikult ideaalilähedaselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi töö. Eesmärk on patsiendi võimalikult kiire ja efektiivne naasmine normaalsesse elu- ja töökeskkonda.

FÜSIOTERAPEUT on kõrgharidusega vastava teoreetilise ning praktilise väljaõppe saanud spetsialist, kes tegeleb liigutuste funktsiooni hindamise ja taastamisega.

Füsioterapeut:

  • hindab tugi-liikumisaparaadi seisundit;
  • koostab spetsiaalse raviprogrammi, mis vastab patsiendi vajadustele ja on talle jõukohane;
  • jälgib raviprotsessi ja muudab eelnevalt koostatud programmi, kui see on vajalik;
  • aitab perekonnal aru saada haige probleemidest ning mõista, kas ja millal on vaja pakkuda abi;
  • annab patsiendile nõu õigete abivahendite valimisel;
  • annab soovitusi, milliste teiste erialaspetsialistide poole pöörduda probleemi paremaks lahendamiseks (manuaalterapeut, tegevusterapeut, jne);
  • veendub, et kliinikust ära minnes on patsient iseseisev ja saanud vajalikud juhised edasi tegutsemiseks.

TUGI-LIIKUMISAPARAADI FÜSIOTERAAPIA
Tugi-liikumisaparaadi füsioterapeudid on koolitatud tegelema ortopeediliste vaegustega inimestega. Abi saavad trauma või haiguse tõttu lihaste, luude, sidemete ja/või kõõluste vaevuste käes kannatavad inimesed.
Mõne haigusliku seisundi puhul võib operatsioonist pääseda just õigeaegselt, individuaalseid iseärasusi arvestades ja kindla plaani järgi koostatud tegevuskava järgides. Juhul, kui operatsioon on vältimatu, on lõikusejärgseks kiiremaks taastumiseks vajalik organismi ettevalmistamine ja muutmine võimalikult tugevaks. Samuti selgitab füsioterapeut eesolevat olukorda, mis tekib peale lõikust. Operatsioonijärgselt antakse esimesed juhised haiglas kiiremaks taastumiseks, seejärel koduseks tegevuseks ja vajadusel soovitused naasta ambulatoorsesse füsioteraapiasse mõne nädala möödumisel.
Lisaks õpetatakse kasutama abivahendeid, mille kasutamine on operatsioonijärgselt enamasti vältimatu ja vajadusel ka ortooside pealepanemist ning mahavõtmist.

AMBULATOORNE FÜSIOTERAAPIA

Ambulatoorsest füsioteraapiast saavad abi inimesed:

  • kes ei vaja operatsiooni, kuid kannatavad tugi-liikumisaparaadi probleemide käes;
  • enne operatsiooni, et paranemine oleks pärast kiirem;
  • pärast operatsiooni, et taastada funktsioon ja valuvaba liikuvus võimalikult ruttu.

Ambulatoorse füsioteraapia puhul külastab inimene ise terapeuti vastavat teenust pakkuvas asutuses.
Teraapia käigus selgitab füsioterapeut välja probleemi iseloomu, selle tekkimisloo, kaasnevad häired või piirangud tegevustes. Füsioterapeut hindab inimese seisundit terviklikult ja pöörab tähelepanu lisaks valu tegevale piirkonnale ka kogu ülejäänud organismile. Hinnatakse liigeste liikuvust, lihaste jõudu ning elastsust, kehahoidu, kõnnimustrit jne. Seejärel koostatakse individuaalne raviplaan, mida jälgitakse kriitiliselt vastavalt paranemise iseloomule.
Mõningatest tervisehädadest on võimalik lahti saada just tänu suurele pühendumisele ja visale harjutamisele, mis liikumatuse ja tähelepanuta võivad viia operatsioonilauale. Koos füsioterapeudiga koostatud ja läbi viidud teraapiaprogramm on aluseks võimalikult kiirele ning efektiivsele tervistumisele.

STATSIONAARNE FÜSIOTERAAPIA
Statsionaarset füsioteraapiat läheb vaja inimestel, kes lähevad haiglasse operatsioonile. Statsionaarse ravi korral jääb inimene haiglasse arstide järelvalve alla ka ööseks.
Kui patsient tuleb haiglasse, siis kõigepealt selgitatakse talle, millises seisundis ta tõenäoliselt pärast operatsiooni on, millise iseloomuga operatsioon teda ees ootab ja mida tuleb edasi teha pärast lõikust. Füsioterapeut õpetab patsiendile selgeks esimesed kiireimaks taastumiseks vajalikud harjutused.
Pärast operatsiooni alustatakse lihtsamatest tegevustest nagu voodist istuma tõusmine ja seismine, minnes sealt edasi keerukamate juurde. Füsioterapeut õpetab, kuidas kasutada probleemset kehaosa ohutult ja kuidas toimub liikumine abivahendiga. Operatsioonijärgseks taastumiseks on oluline, et patsient saadetakse koju rahuldavas üldseisundis, andes kaasa juhised edasiseks tegevuseks.

Allikas: AS Ortopeedia Arstid koduleht