Liikumistervise innovatsiooni klaster osales Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli infopäeval

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

16. märtsil toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis infopäev, kus osales ka Liikumistervise innovatsiooni klastrer. Klastri meeskond jagas infomaterjale ning vastase huviliste küsimustele, mis puudutasid klastri liikmete tooteid ja teenuseid.