Hackathon BetterSelf

Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi labor, Räägu 45 ja Digitehnoloogiate instituudi labor, Narva mnt. 29, Astra maja

5. – 9. märts 2018

BetterSelf – Intensive Workshop on designing Wearables for Biofeedback – Hackathon eesmärgiga luua motoorika biotagasiside saamiseks erinevate kaasaskantavate vahendite prototüüpe

Oodatav tulemus on, et viiepäevase intensiivse töö käigus on välja arendatud kõrge kasutuspotsentsiaaliga seadmete prototüüpe, mis on loodud koguma ja analüüsima erinevat tüüpi motoorika biotagasiside andmeid. Prototüüpe kasutatakse edasises teadustöös ja erinevates valdkonna arendusprojektides. Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi ja Digitehnoloogiate instituudi magistrandid ja doktorandid töötavad hackathoni jooksul koostöös teadurite, tootmisdisaini ekspertidega ja laboritehnikutega.