Haapsalus avati suruõhul töötavate seadmetega ainulaadne jõusaal

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus avas märtsis 2014 ainulaadse suruõhul töötavate täielikult ligipääsetavate seadmetega jõusaali.

Vastvalminud treeningsaal loob senisest veelgi paremad tingimused Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ravil viibivate patsientide taastusraviks ja rehabilitatsiooniks.

Treeningsaal on ainulaadne omasuguste seas kogu Baltikumis. Lisaks patsientidele on plaanis luua võimalused treeningsaali kasutamiseks ka invasportlastele. Jõusaali teeb eriliseks asjaolu, et seadmed on täielikult ligipääsetavad ka ratastoolis treenijale, mis on võimaldanud mitmekesistada haigla poolt pakutavaid teenuseid ning plaanikohaselt avardab ka patsientide vaba aja veetmise võimalusi ravil viibides.

Suruõhul töötavate seadmetega treenimine on lihastele ning liigestele ohutum ja efektiivsem, kuna pingutus on kogu liigutuse ulatuses ühtlane ja koormust saab seada sajagrammise täpsusega, erinevalt tavapärastest jõusaalidest, kus koormused on määratletud mitmekilogrammiste metallplokkidega.

Seadmed on varustatud SmartCard süsteemiga, mis võimaldab lisaks individuaalsetele vajadustele vastava harjutuskava ettevalmistamisele ka treeningprotsessi distantsilt jälgida. Seetõttu on füsioterapeudil võimalik saada täielik ülevaade sooritatud harjutustest.

Jõusaali kavandades peeti silmas taastusravihaigla patsientide vajadusi laiemalt ning tänu suruõhusüsteemile on haiglahoones nüüd kaks spetsiaalselt ratastoolikummide täitmiseks vajaliku rõhuga suruõhupunkti, üks neist ligipääsetav ka tänavalt tulijale.

Jõusaali maksumuseks kujunes ligikaudu 160 000 eurot. Märkimisväärne osa tehtud investeeringust kaetakse hoone energiasäästlikumaks muutmisest tulenenud kokkuhoiu arvelt. Hoone energiasäästlikumaks muutmine toimus 2012 aastal CO2 saastekvootide müügist saadud vahendite abil.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Eesti suurim statsionaarse taastusraviteenuse osutaja Eestis. Möödunud aastal raviti üle 2500 statsionaarse haigusjuhu. Haigla igapäevane töö on suunatud peamiselt selja- ja peaaju kahjustusega täiskasvanutega ja lastega tegelemisele.