Eesti tervise kogukonna kärajad vol.2

Saku mõis (Saku, Juubelitammede tee 4)

Kaks Eesti tervise valdkonna klastrit, Connected Health ja SportEST, korraldavad

Eesti tervise kogukonna kärajad vol.2

25.08.2017 Saku mõis (Saku, Juubelitammede tee 4)

Alateema: Arst aastal 2040

Eesmärgid:

  • Positiivne ühine tuleviku planeerimine ja mida saame teha täna, et Eesti meditsiin oleks aastal 2040 maailma mastaabis sama eesrindlik kui praegu või veel palju parem
  • Erinevate osapoolte – tervishoiu teenuse osutajad, teadlased, tudengid, ettevõtjad ja tervis valdkonnaga seotud avalik sektor – vahelise avatud ja sisuka dialoogi tekitamine konstruktiivse pikaajalise koostöö saavutamiseks

Kava:

9:30 kogunemine, registreerumine ja hommikukohv
10:00 Avasõnad

10:05 Töötuba 1:
10:05 IBM Watson – arsti partner või arsti asendaja, Dr Grigory Vasiliev
11:00 Arvutite kasulikkusest, programmeeritud diagnoosimisest, “kliinilise kogemuse” tähendusest   ja mahhinatsiooni võimalikkusest, Dr Saara Sadrak ja insener Ville Arulaane
11:30 töötuba: arsti päev 2040, patsiendi teekond 2040, tervishoiuteenus 2040, tervishoiuharidus     2040, tervishoiu rahastus 2040, tervishoiu asutus 2040
12:00 töötoa tulemuste esitlemine

12:30 lõuna
13:15 Saavutused 2017, plaanid 2018, aga ka visioonid aastaks 2040 tervise valdkonnas – tutvustavad Sotsiaalministeeriumi asekantslerid: Maris Jesse, Rait Arro ja Ain Aaviksoo, Haigekassa juht Tanel Ross ja MKMi asekantsler Siim Sikkut
14:45 kohvi ja suhtlemispaus

15:15 Töötuba 2:
15:15-16:15 Arst aastal 2040 –  lühietteasted 9*5 min
Dr Andres Lasn, perearst
Dr Ingmar Lindström, üldarst – Lähenemine: arst-patsient-arvuti
Saima Kuu, TLÜ terviseteaduste lektor, PhD – „Toidusõltuvus või tervislikud valikud -kumb peale  jääb ja mis see endaga kaasa toob?”
Dr. Heisl Vaher, kõrva-nina-kurguhaiguste arst – Uni
Kerti Alev, MediKeep tegevjuht – Personaalsed lahendused kõigile
Dr  Katrin Gross-Paju, neuroloog
Tanel Mällo, TLÜ – Minu andmed
Anu Parvelo, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi president
Eva Antsov, TLÜ antropoloogia üliõpilane, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

16:15-16:45 Rühmatöö: mida teha täna-homme, et 2040 tuleks nagu oma
unelmates soovime ehk formuleerige konkreetne ettepanek ja lühike tegevusplaan 12 kuuks
16:45-17:15 rühmatööde esitlused
17:15 tee ja suhtlemispaus
17:45 praktiline harjutus meditsiini või tervise valdkonnast
18:30 õhtusöök meeldiva vestluse ja üllatusesinejaga

Korraldame ka bussid soovijatele Tallinnast ja Tartust.

Osalustasu:

  • Connected Health klastri ja Tehnopoli liikmed tasuta, sh TTÜ, TÜ ja TLÜ tudengid, EPS liikmed ja meie heade avaliku sektori partnerite esindajad.
  • SportEST klastri liikmetele osalustasu 100€ + km, millest 50% kompenseerib klastrimeetme kaudu EAS.
  • Teistele 125€ + km osaleja kohta.

Palume registreeruda hiljemalt 21.augustil: teenused@tehnopol.ee

Eesti tervise kogukonna Kärajad: patsiendi roll oma tervise juhtimisel kasvab.

Erinevad tervisega seotud osapoolte esindajad kogunesid reedel mõttetalgutele, vahetades muljeid, milline on nägemus arstist aastal 2040. Ühtlasi otsiti koos lahendusi, mida saaks ette võtta juba täna, et  Eesti meditsiin oleks tulevikus veelgi paremal tasemel.

„Nii Kärajate kui ka klastri eesmärk laiemalt on Eesti tervisevaldkonna erinevad osapooled kokku tuua ja nad oma igapäevasest „mullist“ ja rutiinist välja raputada, et ühises diskussioonis sünniksid uued ja paremad lahendused. Loodetavasti saab ühiselt väljakäidud mõtteid ka kiiremini ellu viia,“ selgitas Connected Health klastri juht Külle Tärnov.

Erinevate osapoolte – tervishoiu teenuse osutajad, teadlased, tudengid, ettevõtjad ja tervise valdkonnaga seotud avalik sektor – esindajad tõdesid mõttetalgutel “Eesti tervise kogukonna kärajad, vol. 2”, et arstile ja patsiendile, tegelikult inimesele, vajalikud teadmised,  oskused ja ka vastutus, on ajas muutumas.

Aruteludes tõid arstid välja, et parema tervishoiuni jõudmiseks võiks alustada digiloo korrastamisest ja uuele tasandile viimisest – arstid soovivad kasutajasõbralikku vaadet, mis nende tööd lihtsustaks, mitte andmete otsimist. Samuti oleks vajalikud digisaatekiri ja otsusetoed, mis peavad digilooga koos toimima. Rõhutati, et üha enam kasvab tehisintellekti roll ning sellest saab arsti hea partner.

Mitmed ideed puudutasid terviseandmete kättesaadavust: ühiselt leiti, et patsientide kogutud terviseandmed võiksid arstile ligipääsetavad olla. Teisalt on mitmed startupid/ ettevõtted pakkunud erinevaid lahendusi tervise parandamiseks, kuid neil pole täna võimalust terviseloost andmeid saada.

Tärnovi sõnul nähakse tulevikus patsiendil endal kasvavat rolli oma tervise juhtimisel. „Erinevate tehnoloogiate abil saab patsient infot oma tervise kohta ning ka juhiseid ja soovitusi, kuidas käitumist parandada või terviseriske hallata. Pakuti välja idee, et regulaarselt tervisekontrollis käiv inimene võiks saada tervisekindlustuse poolt soodustusi,“ rääkis Tärnov. Teise initsiatiivina pakuti välja terviseandmete kasutamise huvigrupi ehk tervise subjektide seltsi (TSS) moodustamine: „Seltsis osalevad inimesed koguvad enda kohta kokku terviseandmed kõikvõimalikest süsteemidest ja jagavad vabatahtlikult neid pilootkasutamiseks uute terviseteenuste väljatöötamisel. Selline lähenemine aitab üle saada andmekaitse ja bürokraatia keerukustest ning võimaldab innovaatilistel ettevõtjatel lihtsamini disainida uusi terviseinfo teenuseid,“ selgitas Leego Hansson OÜ juhtivpartner Erkki Leego.

Osalejad tõid välja, et tervislik eluviis ning liikumine, nende õpetamine ja harjutamine, peaksid olema integreeritud juba haridussüsteemi.

Eesti tervise valdkonna klastrite Connected Health ja SportEST korraldatud “Eesti tervise kogukonna kärajad, vol.2” toimus 25. augustil Sakus.

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on valdkonnaülene ühendus, mille fookuses on inimeste elujõu ja elukeskkonna  rikkuse suurendamine liikumistervise  kaudu.

Teaduspargi Tehnopol juhitud Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks.