3 minuti astetest

Sobiv meetod oma füüsilise vormi hindamiseks on mõõta, kui kiiresti taastub südamelöögisagedus pärast koormust. Selleks tarbeks on välja töötatud mitmeid erinevaid teste, kuid üks lihtsamaid ja ka kodustes tingimustes testimiseks sobivaim on 3 minuti step-test.

Tegemist on lihtsa testiga, kus katsealune peab 3 min jooksul astuma 30 cm kõrgusele platvormile. Harjutuse sooritamisel tuleb jälgida kindlat rütmi (1 min jooksul 24 sammu). Mugavam on harjutust sooritada metronoomi taktilugemise abil, mis on seadistatud 96-le löögile minutis. Astumisel järgi alljärgnevat rütmi:
1. löök – aste ühejalaga platvormile
2. löök – aste teise jalaga platvormile
3. löök – aste ühejalaga platvormilt alla
4. löök – aste teise jalaga platvormilt alla

Kui taktilugemise seadet ei ole käepärast võib kasutada ka internetis olevaid online metronoome (nt https://www.metronomeonline.com , http://www.webmetronome.com)

Harjutuse järgselt, pärast 1 min taastumisperioodi, tuleks mõõta südamelöökide arv minuti jooksul. Hinnanguskaala on toodud allolevas tabelis. Mida paremas vormis sa oled, seda kiiremini südamelöögisagedus taastub.

Kasutatud allikad: http://www.trimm.ee/