Eesti E-tervise Sihtasutus

Eesti E-tervise Sihtasutus on üleriigiliste e-lahenduste edendaja ja arendaja tervishoiu süsteemis.

Eesti E-tervise Sihtasutus on üleriigiliste e-lahenduste edendaja ja arendaja tervishoiu süsteemis –loome lahendusi ja pakume teenuseid, mille eesmärk on toetada kvaliteetse ja kättesaadava tervishoiuteenuse osutamist. Meie laiem eesmärk on aidata kaasa tervishoiusüsteemi arendamisele teadliku patsiendi keskseks.

SEOS KLASTRIGA
Eesti E-tervise Sihtasutuse eesmärk on läbi koostöö teiste partneritega olla teadlik spordimeditsiini valdkonnast ning panustada omapoolsete teadmistega tervisetehnoloogiate ja -teenuste arendamisesse. Meie jaoks on oluline, et tervise jälgimine spordimeditsiini valdkonnas oleks seotud ka tervise infosüsteemi ehk keskse riikliku terviseandmete andmekoguga (Sh ka riiklik patsiendiportaal http://www.digiglugu.ee/).

Kontakt: 
Eesti E-tervise Sihtasutus
Uus-Tatari 25/veerenni13, Tallinn
Tel: (372) 694 3900
E-post: etervis@e-tervis.ee