Partnerid > Eesti Terviseedenduse Ühing

Eesti Terviseedenduse Ühing

Eesti Tervisedenduse Ühing on tervisedenduse praktikute ja teadurite professionaalne ühendus Eestis. Liikmeskonda kuuluvad tervisedenduse spetsialistid, õppejõud, õpetajad, arstid, poliitikud, spetsialistid tervise ja turvalisuse valdkonna erinevatest sektoritest ja tervisedenduse üliõpilased. Ühingu põhikirjalised eesmärgid on:

 • Tervisedenduse spetsialistide ja tervisedenduse mõttelaadiga inimeste ühendamine;
 • tervislike eluviiside õpetamine ja selleks vajaliku teabe levitamine Eesti elanikkonnale;
 • tervise edendamine ja elanikkonna elukvaliteedi parandamine;
 • täienduskoolituste korraldamine tervisedenduse valdkonnas, teavitamis-, koolitus- ja nõustamistegevuse arendamine;
 • teadusliku uurimistöö edendamine tervise valdkonnas;
 • tervisedendusalase teooria ja praktika edendamine;
 • maakondlike ja lokaalsete tervisedenduslike ühingute toetamine, koostöö organiseerimine ja infovahetus;
 • ETÜ ja tema liikmete huvide esindamine ja lahendamist vajavate probleemide püstitamine riigi, haldusorganite, juriidiliste ja füüsiliste isikute ees; 
 • koostöö arendamine Eesti Vabariigi, rahvusvaheliste ja teiste riikide samadel eesmärkidel tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega; 
 • ETÜ eesmärkidega kooskõlas oleva kirjastustegevuse edendamine, tervisealast haridust andvate materjalide publitseerimine;
 • ETÜ eesmärkide saavutamiseks vajalike fondide ja keskuste loomine ning arendamine.

SEOS KLASTRIGA
Koostöö liikumisharrastuse edendamiseks ja rahva tervise parenadmiseks.

Kontakt:
MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing
Tallinna mnt 14, Rapla 79513
Tel: 5184090
E-post: laasner@gmail.com
www.tervis.ee
Facebook: Eesti Tervisedenduse Ühing

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |