Partnerid > Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž

Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (Tere KK) eesmärk on teadmistemahukama ettevõtluse arendamine kohaliku loodusressursi ning elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime uurimise ning arendamise ja säilitamise valdkonnas. Kompetentsikeskuse väljaarendamisse on kaasatud tervisedenduse ja taastusravi rahvusvaheliselt tunnustatud tippspetsialistid. Keskuse strateegia kujundamises ja tegevustes on osalenud erinevad ülikoolid, ettevõtted ning avalik sektor.

SEOS KLASTRIGA
Tegevuste eesmärk on teenuste arendamine, konkurentsivõime kasvatamine, valdkondlike uuringute ja analüüside läbiviimine, andmebaaside (sh võrdlusbaaside) haldamine ning vastava info jagamine, valdkondliku ennetus- ja teavitustöö läbiviimine ning valdkonnapõhise hariduse arendamine.

Kontakt:
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK)
Lihula mnt 12, Haapsalu 90507
Tel: (372) 5184530
E-post: talis.vare@hk.tlu.ee
www.terekk.ee

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |