Partnerid > Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste akadeemiline suund ühendab isikuteenindusega seotud erialasid – kehakultuur ja rekreatsioon – ning on pühendunud liikumise, sooritusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni, tervisekäitumise ja sporditeaduste alastele uuringutele ja õpetamisele.

Akadeemiline suund on partneriks haridusuuenduse, avatud ühiskonna ja valitsemise ning digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale eesmärgiga integreerida liikumine ja tervise edendamine nii indiviidi, kogukondade, riigivalitsemise kui ka rahvastiku tervisega seotud tegevustesse.

SEOS KLASTRIGA
Arendada oma ja teiste kompetentse liikumise ja tervise valdkonnas. Pakume laboratoorset keskkonda innovaatiliste lahenduste leidmisel, arendamisel, testimisel ja tagasisidestamisel. Vahendame klastri liikmetele oma rahvusvahelisi koostöövõrgustike võimalusi.

Kontakt:
TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut
Räägu 49, Tallinn, 11311
Tel: (372) 6391758
E-post: tsi@tlu.ee
www.tlu.ee/lti

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |