Partnerid > Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus


Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA põhitegevuseks on ambulatoorse ja statsionaarse eriarstiabi ning sellega seonduvate teiste tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamine ning osalemine tervishoiualastes uuringutes. Põhitegevuste raames osutatakse haigusi ennetavaid ja tervist säilitavaid teenuseid, täiustatakse ja aprobeeritakse uusi diagnostika- ja ravivõtteid ning korraldatakse  ja osaletakse tervishoiualastes uuringutes jpm.

SEOS KLASTRIGA
SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse eesmärk on osaleda spetsiifiliste sporditraumade ennetuskavade ühises väljatöötamises, hilisemas ennetuskavade teavitamises patsientidele ja taastusravi valdkonna arendamises. HNRK-l on kompetents ja soov panustada klastri taastusravi ja füsioteraapia kaudu valdkonna ja spetsialistide arendamisse Eestis.

Kontaktid:
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA
Sadama 16, 90502 Haapsalu
Tel: (372) 472 5400
Faks: (372) 472 5401
E-post: info@hnrk.ee
www.hnrk.ee

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |