Partnerid > Fysio Center

Fysio Center

Fysio Center Jyväskylä Oy on Kesk-Soome maakonnas tegutsev ettevóte, millel on neli füsioteraapia keskust. Viies keskus avatakse Jyväskylä linnas 2016. aasta augustis. Ettevóttes on 18 töötajat: füsiterapeudid, naprapaat, osteopaat, massöör ja assistent. Keskendume oma póhitegevuses skeleti- ja lihassüsteemi ning neuroloogilisele füsioteraapiale. Lisaks arendame töötervishoiu teenuseid ja geriaatrilist rehabilitatsiooniteenust. Meie uusim toode on südame tervisele suunatud rühmateraapia Corus-Cardio. Pakume oma teenuseid eraklientidele, samuti teeme koostööd Soome haigekassa, perearstikeskuste ja mitmete kindlustusfirmadega.

Meile tähtsad väärtused on  professionaalsus, motiveeritud personal, tiimitöö, kestev täiendus- ja juurdeópe ning nii riiklik kui ka rahvusvaheline vórgustumine. Meile on oluline töötajate tööga rahulolu. Motiveeritud ja rahulolevad töötajad pakuvad meie kllientidele parimat vóimalikku teenust.

SEOS KLASTRIGA
Fysio Center Jyväskylä OY roll klastris on liikumistervise klastri rahvusvahelistumise edendamine. Eesmärgiks on füsioteraapia aalse koostöö arendamine Soome – Eesti suunal, teenuste ja toodete disainimine, kvalifikatsiooni tóstmine ning ühisturundus kahes riigis tekkinud võrgustikule (sh erialaseltsid, ülikoolid ja äriühingud). Projektis osalemise eesmärk on arendada klastri partneritega koostööd ja ühiseid komplekseid teenuseid, tõsta patsientide importi mõlemas riigis ja müügikäivet piiriüleselt. Lisaks ühiselt korraldada rahvusvahelisi üritusi. Tegevuse oodatav tulemus teenib klastri ühist eesmärki: ennetada vigastusi ja seeläbi tõsta tervete inimeste osakaalu ühiskonnas. Fysio Center panustab erialase kompetentsiga infomaterjalide ja artiklite loomisse ning ürituste korraldamisse.

Kontakt:
Fysio Center Jyväskylä Oy
Taitoniekantie 9 H, 40740 Jyväskylä, Soome
Tel. +358 14 3100 775
www.fysiocenter.fi

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |