Partnerid > E-Terivse SA

E-Terivse SA

Eesti E-tervise Sihtasutus on üleriigiliste e-lahenduste edendaja ja arendaja tervishoiu süsteemis –loome lahendusi ja pakume teenuseid, mille eesmärk on toetada kvaliteetse ja kättesaadava tervishoiuteenuse osutamist. Meie laiem eesmärk on aidata kaasa tervishoiusüsteemi arendamisele teadliku patsiendi keskseks.

E-tervise SA missiooniks on väärtuse loomine tervishoiuvaldkonna osapooltele läbi innovaatilistel IT-lahendustel põhineva koostöömudeli. E-tervise SA visiooniks on luua täiuslik tervishoiuvaldkonna koostöömudel ja infosüsteem, mis tagab kvaliteetse terviseinfo turvalise kättesaadavuse õigel hetkel õigele inimesele.

Tegevuste elluviimisel lähtutakse Eesti E-tervise Sihtasutuse  strateegilistest ja arengueesmärkidest:

  • Tagada tervise infosüsteemi töö ja areng ning tervise infosüsteemis olevate andmete kvaliteet ja kättesaadavus
  • Toetada kvaliteeti tervishoiusüsteemis läbi kvaliteetse andmevahetuse ning sobivate IT lahenduste leidmise, pakkumise ja väljatöötamise
  • Suurendada tervishoiuteenuste pakkujate ja kasutajate teadlikkust e-tervise lahendustest ning nende lahenduste läbi pakutavatest võimalustest
  • Teha koostööd tervishoiuteenuse osutajate, erialaühenduste ning muude institutsioonidega
  • Osaleda rahvusvahelistes e-tervise integratsiooni- ja arendusprojektides
  • Tagada eesmärkide saavutamiseks vajalik professionaalne ja hästi toimiv organisatsioon 

SEOS KLASTRIGA
Eesti E-tervise Sihtasutuse eesmärk on läbi koostöö teiste partneritega olla teadlik spordimeditsiini valdkonnast ning panustada omapoolsete teadmistega tervisetehnoloogiate ja -teenuste arendamisesse. Meie jaoks on oluline, et tervise jälgimine spordimeditsiini valdkonnas oleks seotud ka tervise infosüsteemi ehk keskse riikliku terviseandete andmekoguga (Sh ka riiklik patsiendiportaal www.digiglugu.ee)

Kontakt:
Eesti E-tervise Sihtasutus
Uus-Tatari 25/veerenni13, Tallinn
Tel: (372) 694 3900
E-post: etervis@e-tervis.ee

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |