Klastrist > Klastri meede

Klastri meede

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on Spordimeditsiini SA (taotleja) projekt, mida kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondist. Sõna klaster tähendab kooslust, kobarat, ühise eesmärgi või tunnuse järgi koondunud organisatsioone. SportEST klastrisse kuulub 41 organisatsiooni.

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kellel on sarnased majandushuvid ja kes soovivad ühiselt ellu viia klastri algatusi. Klastrialgatus – see on ühise tegevuse elluviimine ja pika-ajalise strateegilise koostöö arendamine, mis on suunatud klastri ettevõtjate ja teiste partnerite konkurentsivõime tõstmisele. Klastrite meede käivitati Eestis 2009. Klastrite arendamise programmi kaudu on Eestis tänaseks ellukutsutud ca 30 täisklastrit. Liikumistervise innovatsiooni klaster kuulub meditsiiniteenuste valdkonda ning on osaliselt põimitud ka IKT-ga. Klastri meede võimaldab ellu viia peamiselt ühisturunduse, inimressursside arendamise, toodete/teenuste arendamise ja rahvusvahelistumisepotensiaali tõstvaid tegevusi, mida rahastatakse 50% ulatuses EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Klastri meetme raames on saanud analoogselt kaasrahastust järgmised klastrid.

Klastrite programmi määrusega saab tutvuda siit

 

Partnerid

     
 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 

 
   
   
Copyright © 2017 SportEST
| Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST | Tondi 88, 11316 Tallinn | KONTAKT |